مخمل پاشی دیوار ، گروه دکوتکس مرجع تخصصی صنعت مخمل پاشی در ایران و ابداع کننده تکنیک مخمل پاشی روی دیوار و مخمل پاشی سقف

مخمل پاشی دیوار ، گروه دکوتکس مرجع تخصصی صنعت مخمل پاشی در ایران و ابداع کننده تکنیک مخمل پاشی روی دیوار و مخمل پاشی سقف
مخمل پاشی دیوار پوش                                                          مخمل پاشی روی دیوار چیست ؟   فرآیند پاشش الیاف پودر مخمل روی سطوح مختلفی همچون دیوار و سقف بوسیله دستگاه مخمل پاش را مخمل پاشی دیوار می گوییم  این تکنیک در حدود 8 سال قبل به عنوان یک …
ادامه مطلب

مخمل پاشی دیوار